مشاوره

مرکز زبان آلمانی نگین فعالیت خود را از سال 1364 به عنوان اولین موسسه زبان آلمانی در سطح شهر اصفهان و دومین موسسه زبان پس از انجمن فرهنگی ایران و اتریش تهران، در محل فعلی خود آغاز نمود .

از آن زمان تا به حال این موسسه ارائه دهنده خدمات آموزش زبان آلمانی و مشاوره در زمینه های اخذ ویزا جهت ادامه تحصیل، سرمایه گذاری، کار و پیوستی به خانواده می باشد.

چنانچه شما نیز همانند دیگر مراجعه کنندگان تصمیم دارید جهت اخذ ویزای آلمان در هر یک از زمینه های فوق اقدام کنید، میتوانید با تنظیم قرار قبلی از طریق سایت و یا شماره های تماس اقدام نمایید.

فرم مشاوره

by JoomlaShine